Kayropraktik, ilk defa 1895 senesinde Doktor David, Daniel Palmer tarafından kullanılmıştır. Bir tedavi yöntemi olan kayropraktik, ellerin kullanılması ile uygulaması gerçekleştirilen bir yöntemdir. Manuel tedavi yöntemlerinin bilinen en bilimsel ve de akademik olanı olarak gösterilmektedir. Kayropraktik, sinir sisteminin düzenlenmesi maksadı ile öncelikle omurga, sonrasında kemik ile kas dokuya müdahale etmek ile sağlanan bir tedavi yöntemidir. Genel manada ilk hedefi olan omurganın, üzerinde var olduğu düşünülen oynamaların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Kayropraktik Tedavide İşlem
Kayropraktik tedavi yöntemi, yüksek bir hızla ve de oldukça düşük basınç uygulayarak, kas iskelet sinir sistemi üstüne işlem yapmak sureti ile uygulanılmaktadır. Bu işlem de, özellikle omurga sistemi üstün e yapılmaktadır. Yöntemin esas maksadı, omurganın hareketlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, hem omurga sisteminin dizilim bozukluğunu gidermek hem de metabolizmanın fonksiyonlarının yerine getirilmesini düzenlemektir.

Kayropraktik tedaviyi yöntemi, omurga üstünde meydana gelen mekanik işlev bozukluklarından kaynaklanmakta olan hastalıkların, teşhisi ile tedavisi ve bu durumun sinir sistemi üstündeki tesirlerini en alt seviyeye indiren, manuel özellikli bir tıp girişimidir. Tedaviye ihtiyacı olan omurga sistemi üstündeki bölge, el ile saptanmaktadır. Saptandıktan sonra, yine eller kullanılarak bölgede yer alan eklemler harekete geçirilmektedir. Bu şekilde, sıkışmış sinirlerin üstündeki mevcut baskı da, ortadan kaldırılmaktadır.

Kayropraktik tedavi yöntemi, hem fizik tedavi hem de egzersiz ile birlikte gerektiğinde çalışabilmektedir. Tedavinin büyük bir kısmını, insanların yaşam tarzının düzeltilmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda da, ellerim kullanıldığı bu tıbbi yöntem, iskelet sistemi ve omurların üstünde fazlası ile etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

Kayropraktik Tedavi Yöntemi Uygulamasında Ağrı
Kayropraktik tedavi yönteminin uygulandığı vücut problemlerinin görüldüğü yer arasında;

  • Boyun,
  • Sırt,
  • Bel bölgesi,
  • Kollar ile bacaklara yansıyabilen mekanik temelli problemlerinde,
  • Omurganın yapı ve mekanik sorunlarında,
  • Hareket bozuklukları,
  • Eklemler,
  • Kaslar,
  • Ameliyat boyuta gelmemiş fıtıklar,
  • Erken evre kanal darlıkları gibi yerlerde uygulandığı bilgisi yer almaktadır.

 

Bunların yanında Kayropraktik tedavi yöntemi, aynı zamanda koruyucu sağlık yöntemi olarak da fonksiyon icra etmektedir. İnsan rahatsızlıklarının sebepleri ile sonuçları bulunmaktadır. Modern tıp sonuçlar ile ilgilenmektedir. Yani öncelikle belirtiler ile ilgilenirken, aynı zamanda bu belirtilerin düzeltilmesine de çalışmaktadır.

 

Bunun yanında Kayropraktik tedavi yöntemi gibi koruyucu amaçlı sağlık ile ilgilenen bölümler ise, sonuçlarla değil, özellikle sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ile ilgilenmektedir. Hastalığın belirtisinden ziyade, bu belirtinin ortaya çıkmasına etken olan esas sebebin düzeltilmesine yönelik çalışmaktadır.

 

Kayropraktik tedavinin uygulanması esnasında insanlar genellikle, ne acı ne de ağrı duymaktadırlar. Bununla beraber, hem eklemlerin hem de kasların çeşitli pozisyonlarına getirilmesi sırasında rahatsızlık duya bilmektedirler. Tedavi yöntemi kullanıldığı esnada, herhangi bir ağrının yahut ta benzeri ciddi bir şikayetin ortaya çıkmasında, tedaviyi uygulayan uzman kişiye bildirilmesi ve ilgili hareketin sonlandırılması sağlanmaktadır.

Leave a comment

Kayropraktik Ofis © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.