İnsan vücudunun kas ve iskelet sisteminde oluşan her tür sorun ile alakalı bir tedavi yöntemi olarak Kayropraktik tedavi kullanılmaktadır. Modern tıbbın yetersiz kaldığı zamanlarda devreye giren alternatif tıbbın yöntemlerinden biri olan bu tedavi şekli, insan metabolizmasında yer alan kemik ve kas dokusu üstünde uygulanmaktadır. Tedavi yöntemi olarak da, bilimsel yöntemleri içeren ve tıp doktoru ya da fizik tedavi uzmanı olan insanların alabileceği bir eğitimle, yöntemler uygulanmaktadır.

Kas ve iskelet dokusu üstünde meydana gelen sorunlarla yakından ilgilenen Kayropraktik, metabolizmanın diğer bölgelerinde ortaya çıkan her tür ağrılara dair ortaya çıkan şikayetler ile de ilgilenen bir yöntemdir. Vücutta ortaya çıkan ağrının giderilmesine dair uygulanan bir dizi yöntemleri kapsamaktadır. Tedaviye dönük uygulanan bu yöntemler, manuel tedavi ile sağlanmaktadır. Ellerin kullanılması manasına gelen manuel tedavi yöntemi, insanın kas ve iskelet yapısı üstünde yaşanılan temas ve baskı ile ağrılı bölgenin teşhis edilmesi ile başlanılmaktadır.

Kayropraktik Tedavi Yöntemle Benzerlik Gösteren Fizyoterapi
Kayropraktik yöntem, manuel olarak fiziksel ve tedavi uygulamalarını kapsamaktadır. Bu yaklaşım, fizyoterapi alanında da yaşanmaktadır. Bir takım benzerlikleri bulunan bu iki yöntem, öncelikle girişimsel olmayan yöntem ve teknikleri kullanmaktadır. Bu sayede, diz ağrısı gibi ağrılı bölgelerin ve iskelet sisteminin sorunlarını çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadırlar.

Diz ağrısının nedenlerinin başta olmak üzere, vücut fonksiyonlarında yaşanan her tür sorunun teşhis ve tedavisinde eller kullanılmaktadır. Hedefine giren sağlık problemlerinin benzerliği ile uygulama seansları neticesi sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik iyileştirme de, hedefleri arasında yer almaktadır. Yöntem uygulayıcılarının uzman ve belli bir sertifika programına tabi tutulması ile de benzerlikleri bulunmaktadır. Uzmanların tedavi için yöntem belirleme ölçütleri ile değerlendirme yöntemleri de birbirinin aynısıdır.

Bazı açılardan da birbirinden farklılaşmaktadır. Fizik tedavide ağrı olmadan eklemlerin hareketliliği sağlanmaktadır. Ancak Kayropraktik tedavide özellikle ağrılı diz bölgesi ya da diğer yerler hedeftedir ve bu dokuların en ideal şekilde konumlandırılarak yöntem uygulanmaktadır. Fizik tedavi metabolizmayı bir bütün olarak ele alırken, Kayropraktik tedavide ağrıyan bölge üstündeki şikayetlere yoğunlaşmaktadır. Tedaviler ağrının giderilmesine yönelik olmasına rağmen Kayropraktik tedavi, tüm dokuların en doğru bir şekilde konumlandırılmasına yönelik te uygulama yapmaktadır. Fizik tedavide ısı ya da titreşimsel fiziki etmenlerden yararlanılırken, Kayropraktik sadece ellerin kullanılması ile uygulanmaktadır.

Kayropraktik Tedavinin Diz Üstüne Uygulanması
Kayropraktik tedaviyi uygulayacak olan uzmana Kayropraktör denilmektedir. Kayropraktör, öncelikle hastanın şikayetine dair hikayesini dinlemesi gerekmektedir. Sonrasında diz bölgesi üstünde teşhis aşamasına geçilmektedir. Uzman, ellerini kullanarak diz ağrısının yerini tespit etmektedir. Diz kasları üstünde ellerini bir baskı aracı olarak kullanarak ağrıyan yeri tespite çalışmaktadır.

Ağrının kas yapıdan mı, yoksa kemik dokudan mı kaynaklandığını belirleme çabasına girmektedir. Ağrının bazen de, diz kapağından kaynaklanması da yaşanabilmektedir. Ağrının tespiti sonrası, ağrıyan bölgeye öncelikle ağrının giderilmesine yönelik yöntemler uygulanmaktadır. Sonrasında dokunun işlevini en ideal şekilde gerçekleştirebilmesi için de konumlandırma yapılmaktadır.

Leave a comment

Kayropraktik Ofis © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.