Kayropraktik kelimesi, yunanca kökenlidir. El kullanılarak yapılan uygulama manasına gelmektedir. Vücut metabolizmasının doğal yöntemler kullanılarak korunması anlamı taşıyan Kayropraktik, aynı zamanda vücudun dirençli olmasını sağlamaktadır. Bu yöntemin en temel prensibini, kişinin fonksiyonel kapasitesinin arttırılması oluşturmaktadır. Hem yaşam aktivitelerine hem de kalitesine katkı vermektir.

Kayropraktik Tedavi Yöntemi Geçmişi
Kayropraktik tedavi yöntemi, tarihi köken itibarı ile yarı mistik bir kavramdır. Geçmişine bakıldığında tarihinin buraya dayandığı görülmektedir. Bu tedavi yönteminin doğum günü ise 1895 senesidir. Bu yöntemin temellerini atan Doktor David Daniel Palmer tarafından kurulmuştur. Kurucusu olan Palmer, aynı zamanda Kayropraktik tedavi yönteminin ilk okulunun açılışını da yapan biridir. Amerika Birleşik Devletlerinde açılan bu okul, Kayropraktik tedavi yöntemlerinin elle nasıl uygulandığının eğitiminin verildiği yerdir.

İlk kullandığı ve ortaya çıktığı andan itibaren de, sürekli artış gösteren oranlarda, hem akut hem de kronik mekanik kaynaklı omurga sistemi üstünde ortaya çıkan rahatsızlıkların tedavisi için yoğun olarak uygulanması seçilen bir tedavi yöntemdir. Bu bilimsel tedavi yöntemi, kırıkların tedavi yanı sıra omurilik sisteminde ortaya çıkan tümör ve yaşanan enfeksiyonlar haricinde metabolizmada ortaya çıkan tüm rahatsızlıklarda kullanılabilen bir yöntemdir.

Omurga sistemi üstünde ortaya çıkan her türden mekanik özellikli işlev bozukluklarından ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmektedir. Bu sorunlara dair hem teşhis ve tetkik hem sorunların giderilmesine yönelik tedavisinde hem de bu sorunların sinir sistemi üstündeki tesirini en alt düzeye indirmek için uygulanmaktadır. Yöntemi uygulayan uzman kişiye de Kayropraktör denilmektedir. Ellerin kullanılması ile omurga üstünde tedavi görmesi gereken yerin öncelikle saptanması gerekmektedir. Saptanan tedavi edilmesi gereken yer, yine ellerin kullanılması ile burada bulunan eklem dokular harekete geçirilmektedir. Bu sayede sıkışma yaşayan sinirlerin üstündeki baskı kaldırılmaktadır.

Kayropraktik tedavi yönteminin kullanılmasının amacı ise, ameliyata gerek duyulmadan, el ile omurgaya yapılan müdahale sayesinde omurganın omurlarının normal pozisyonlarına dönmelerini sağlamaktır. Olası omurilik sinir sistemi üstündeki baskının da ortadan kaldırılmasıdır. Bu sayede, cerrahi müdahale esnasında ortaya çıkan ve çıkma ihtimali olan her şey de ortadan kaldırılmaktadır. Nedene dönük tedavi yöntemi sayesinde insanlar, yaşamına dair büyük bir konforu da kazanmaktadır.

Kayropraktik Tedavi Yönteminin Tarihten Günümüze Kullanımı
Kayropraktik tedavi, özellikle kas ile iskelet sistemi ve omurga yapısı üstüne yoğunlaşmaktadır. Amerikan Kayropraktik Birliği tarafından yapılan açıklamada, bu tedavi yönteminin, özellikle hem baş hem boyun hem sırt hem de bel ağrısının tedavisinde kullanılması gereken ilk seçenek olması gerektiğini belirtmiştir. Omurga üstünde ortaya çıkan mekanik bozukluklar, organizma için nasıl bir sorun teşkil edeceğine dair teoriler geliştirilmiştir.

Amerikan Kayropraktik Yüksekokul Birliği ise 1996 senesinde, Kayropraktik tedavi yönteminin, omurga sisteminin sağlığını koruması ve rahatsızlığın giderilmesi konusu üstünde ilgilenmekte olduğuna ve özellikle de omurga üstündeki mekanik özellikli bozukluklara odaklanması gerektiğine dair fikir birliği sağlamıştır.

Leave a comment

Kayropraktik Ofis © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.