Kayropraktik Tedavi Hedefleri

Kayropraktik

Kayropraktik

  1. Yumuşak doku iyileşmesini desteklemeyi hedefler.
  2. Ağrıyı geçirmek ve tekrarlamasını önlemeyi hedefler.
  3. Omurganın ve bedenin ağrısız hareket açılarını (ROM) artırmayı hedefler.
  4. Günlük hayata yeterliliği artırmayı (kas gücü), iskelet ve eklem yapısının biyomekanik dengesizliğini azaltmayı ve stabilizesini artırmayı hedefler.
  5. Tedavi süresini hızla bitirmeyi ve rehabilitasyon sürecine geçerek fonksiyonları restore etmeyi hedefler.

Klinik Not: KAYROPRAKTİK TEDAVİ

  • Kayropraktik Tedavi‘ndeHastanın tedavi süresi kısa tutulup en hızlı şekilde rehabilitasyona geçilmesi lazım ki hastanın pasif tedavi modalitelerine bağımlılığı olmasın.
  • Semptomların ve rahatsızlığın var oluş süresi genellikle tedavi süresini ve/veya seans sayısını belirler.

Instant Access to Chiropractic Guidelines and Protocols, Lew Huff, David M. Brady

KAYROPRAKTİK NEDİR?

Kayropraktik nöromuskuler-iskelet sisteminin rahatsızlıklarının düzeltilmesi ve önlemlenmesinde ve bu rahatsızlıkların genel sağlık üstündeki olumsuz etkisi ile ilgilenen bir sağlık mesleğidir.

Kayropraktik Ofis © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.